Категория: Оптимизиране на AdWords кампании

Оптимизацията на кампаниите в AdWords е група от статии, в които описвам, тествани на практика, начини за повишаване на ефективността на рекламата в Google. Това е непрекъснат процес на тестване на насочването и изключването на реклами към хора, които търсят продукти в интернет. Ефективната оптимизация позволява такова разпределение на средствата, което ще осигури най-добрия достъп до целевата група за преобразуване и ще намали разходите на места, където рекламата не генерира задоволителни приходи. Редовно оптимизираните кампании Ви позволяват да намалите бюджетните загуби с до няколко десетки процента и да прехвърлите средства в най-печелившите пазарни сегменти. Статиите в тази категория ще ви помогнат, когато вече рекламирате и искате да увеличите ефективността.