Категория: Рекламни стратегии AdWords

Рекламните стратегии в AdWords са набор от статии, в които описвам изпитани методи, за използване на възможностите на рекламната система Google за ефективно достигане до клиенти. Правилният избор на стратегии за пазарните и рекламни цели позволява ефективно привличане на клиенти в рамките на зададения бюджет. Статиите в тази категория са най-полезни преди започване на рекламни кампании или за намиране на нови начини за достигане до клиенти, когато текущите дейности се окажат недостатъчни.